Informace pro akcionáře

Na těchto stránkách jsou uveřejňovány informace pro akcionáře společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Jste akcionář? Zadejte heslo a podívejte
se na veškeré informace a dokumenty.

WF Waganiec a.s., Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

© 2021 developed by sunette s.r.o. | Zásady zpracování cookies