Projekt výstavby větrného parku Waganiec v Polsku

O projektu

Větrný park Waganiec je projekt výstavby 11 turbín o špičkových výkonnostních parametrech v oblasti Kujavska ve středním Polsku. Projekt realizuje Emaru sp. z o.o. (dceřinná společnost notos power) se sídlem v polských Katovicích. Park bude osazen turbínami renomovaného dánského výrobce Vestas.

Špičkové parametry a smysluplné umístění

Kvalita větrných projektů je dána primárně kapacitou větrného proudění v dané lokalitě. Projekt Waganiec disponuje špičkovými výkonnostními parametry, kdy počet hodin využitelného větrného proudění (FLEOH) dosahuje 3 250 hodin ročně (P50), což z něj činí velmi nadprůměrný projekt. Měření prováděla německá společnost DEWI GmbH, která je jedním z leaderů tohoto odvětví.

Umístění

Větrný park Waganiec stavíme tam, kde to dává smysl - v oblasti se stabilním prouděním vzduchu. 

Cíl

Cílem výstavby je uspokojit zvyšující se poptávku po zelené energii a zajistit bezpečné a kontinuální dodávky elektřiny. 

Vyšší smysl

Vyšší smysl výstavby větrných elektráren vidíme ve snižování spotřeby primárních surovin a množství emisí skleníkových plynů. 

Lidé

Klíčovou roli v našem projektu hrají
zkušení a pracovití lidé.

Technické parametry
větrného parku

WAGANIEC

Teritorium

Waganiec, centrální Polsko

Rozloha

31,654 m2

Využitelné větrné proudění

3 250 h/r

Turbíny

11x Vestas, V100 2,2 MW

Celkový výkon

24,2 MW

Očekávaná roční produkce

76,5 GWh

větrný mlýn

11

větrných elektráren

energy

24,2 MW

celkový výkon

důlní vozík

26 000 t

ušetřeného uhlí ročně

plamen

40 000 t

ušetřených emisí CO² ročně

Aktuální fotogalerie z výstavby

 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
  DYNAMICKY ROSTOUCÍ ODVĚTVÍ VÝROBY ENERGIE Z VĚTRU

  Podíl obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii roste. Tento růst lze přičítat politice EU podporující zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a odklon od fosilních paliv, která jde ruku v ruce s naplňováním závazků dohody Green Deal.

  Významný nárůst zaznamenává právě výroba a spotřeba energie z větru. Z důvodu celosvětového trendu snižování skleníkových plynů jde o dynamicky rostoucí odvětví. V roce 2019 se z větrných a fotovoltaických elektráren vyrobilo 18 % (569 TWh) evropské elektřiny, zatímco z uhlí jen 15 % (469 TWh).

  Před pěti lety přitom výroba z uhlí dvakrát převyšovalA výrobu z větru a ze slunce. V posledních letech dochází navíc ke zvyšování účinnosti a poklesu cen hlavních komponentů, což činí z tohoto technologického oboru zajímavou příležitost, která přestává být závislá na veřejné podpoře a stává se standardním konzervativním investičním oborem.

  Výroba energie z větru se stává standardním konzervativním investičním oborem
  Podíl obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii roste. Tento růst lze přičítat nejen politice EU podporující zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a odklon od fosilních paliv, která jde ruku v ruce s naplňováním závazků dohody Green Deal, ale i zvyšující se odpovědností k životnímu prostředí ze strany producentů a spotřebitelů.
  větrná turbína
  Klíčovou roli v každém našem
  projektu hrají zkušení a pracovití lidé.

  Mgr. Daniel Barč

  CEO skupiny ette

  Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti řízení projektů a firem. Od roku 2018 působí na pozici CEO skupiny ette, předtím působil jako CEO ve společnosti JOB AIR Technic.

  Ing. Pavel Jakubík

  FCCA, CFO skupiny ette
  Vzděláním inženýr ekonomie, absolvent VŠB v Ostravě. Od roku 2020 působí na pozici finančního ředitele skupiny ette, předtím působil jako CFO v Kofole ČeskoSlovensko a auditor v Ernst & Young.

  Wojciech Wieclawek

  projektový manažer
  Absolvent Slezské technologické univerzity a Ekonomické univerzity v Poznani s dlouholetými zkušenostmi jako projektový manažer developmentu a výstavby větrných elektráren (výstavba: 500 MW, development: 600 MW). Spolupracoval se společnostmi jako CE Energy Holding AG, ENERGA S.A. Group, GDF SUEZ nebo Tractebel Engineering S.A

  Ing. Tomáš Stavinoha

  jednatel společnosti Emaru sp. z o.o.
  Vzděláním inženýr ekonomie, VŠE Praha, od roku 2006 člen Komory daňových poradců a od roku 2013 pracuje v rakouské developerské společnosti zaměřující se na development větrných projektu CE Energy Holding AG jako člen představenstva a rovněž jako jednatel společnosti Emaru.

  Mgr. Daniel Barč

  CEO skupiny ette

  Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti řízení projektů a firem. Od roku 2018 působí na pozici CEO skupiny ette, předtím působil jako CEO ve společnosti JOB AIR Technic.

  Ing. Tomáš Stavinoha

  jednatel společnosti Emaru sp. z o.o.
  Vzděláním inženýr ekonomie, VŠE Praha, od roku 2006 člen Komory daňových poradců a od roku 2013 pracuje v rakouské developerské společnosti zaměřující se na development větrných projektu CE Energy Holding AG jako člen představenstva a rovněž jako jednatel společnosti Emaru.

  Ing. Pavel Jakubík

  FCCA, CFO skupiny ette
  Vzděláním inženýr ekonomie, absolvent VŠB v Ostravě. Od roku 2020 působí na pozici finančního ředitele skupiny ette, předtím působil jako CFO v Kofole ČeskoSlovensko a auditor v Ernst & Young.

  WF Waganiec a.s., Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

  © 2021 developed by sunette s.r.o. | Zásady zpracování cookies