Projekt výstavby větrného parku Waganiec v Polsku

O projektu

Větrný park Waganiec je projekt výstavby 11 turbín o špičkových výkonnostních parametrech v oblasti Kujavska ve středním Polsku. Projekt realizuje Emaru sp. z o.o. (dceřinná společnost notos power) se sídlem v polských Katovicích. Park bude osazen turbínami renomovaného dánského výrobce Vestas.

Špičkové parametry a smysluplné umístění

Kvalita větrných projektů je dána primárně kapacitou větrného proudění v dané lokalitě. Projekt Waganiec disponuje špičkovými výkonnostními parametry, kdy počet hodin využitelného větrného proudění (FLEOH) dosahuje 3 250 hodin ročně (P50), což z něj činí velmi nadprůměrný projekt. Měření prováděla německá společnost DEWI GmbH, která je jedním z leaderů tohoto odvětví.

Umístění

Větrný park Waganiec stavíme tam, kde to dává smysl - v oblasti se stabilním prouděním vzduchu. 

Cíl

Cílem výstavby je uspokojit zvyšující se poptávku po zelené energii a zajistit bezpečné a kontinuální dodávky elektřiny. 

Vyšší smysl

Vyšší smysl výstavby větrných elektráren vidíme ve snižování spotřeby primárních surovin a množství emisí skleníkových plynů. 

Lidé

Klíčovou roli v našem projektu hrají
zkušení a pracovití lidé.

Technické parametry
větrného parku

WAGANIEC

Teritorium

Waganiec, centrální Polsko

Rozloha

31,654 m2

Využitelné větrné proudění

3 250 h/r

Turbíny

11x Vestas, V100 2,2 MW

Celkový výkon

24,2 MW

Očekávaná roční produkce

76,5 GWh

větrný mlýn

11

větrných elektráren

energy

24,2 MW

celkový výkon

důlní vozík

26 000 t

ušetřeného uhlí ročně

plamen

40 000 t

ušetřených emisí CO² ročně

Aktuální fotogalerie z výstavby

 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
 • stavba parku waganiec
  DYNAMICKY ROSTOUCÍ ODVĚTVÍ VÝROBY ENERGIE Z VĚTRU

  Podíl obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii roste. Tento růst lze přičítat politice EU podporující zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a odklon od fosilních paliv, která jde ruku v ruce s naplňováním závazků dohody Green Deal.

  Významný nárůst zaznamenává právě výroba a spotřeba energie z větru. Z důvodu celosvětového trendu snižování skleníkových plynů jde o dynamicky rostoucí odvětví. V roce 2019 se z větrných a fotovoltaických elektráren vyrobilo 18 % (569 TWh) evropské elektřiny, zatímco z uhlí jen 15 % (469 TWh).

  Před pěti lety přitom výroba z uhlí dvakrát převyšovalA výrobu z větru a ze slunce. V posledních letech dochází navíc ke zvyšování účinnosti a poklesu cen hlavních komponentů, což činí z tohoto technologického oboru zajímavou příležitost, která přestává být závislá na veřejné podpoře a stává se standardním konzervativním investičním oborem.

  Výroba energie z větru se stává standardním konzervativním investičním oborem
  Podíl obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii roste. Tento růst lze přičítat nejen politice EU podporující zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a odklon od fosilních paliv, která jde ruku v ruce s naplňováním závazků dohody Green Deal, ale i zvyšující se odpovědností k životnímu prostředí ze strany producentů a spotřebitelů.
  větrná turbína
  Klíčovou roli v každém našem
  projektu hrají zkušení a pracovití lidé.

  Mgr. Daniel Barč

  CEO skupiny ette

  Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti řízení projektů a firem. Od roku 2018 působí na pozici CEO skupiny ette, předtím působil jako CEO ve společnosti JOB AIR Technic.

  Ing. Pavel Jakubík

  FCCA, CFO skupiny ette
  Vzděláním inženýr ekonomie, absolvent VŠB v Ostravě. Od roku 2020 působí na pozici finančního ředitele skupiny ette, předtím působil jako CFO v Kofole ČeskoSlovensko a auditor v Ernst & Young.

  Wojciech Wieclawek

  projektový manažer
  Absolvent Slezské technologické univerzity a Ekonomické univerzity v Poznani s dlouholetými zkušenostmi jako projektový manažer developmentu a výstavby větrných elektráren (výstavba: 500 MW, development: 600 MW). Spolupracoval se společnostmi jako CE Energy Holding AG, ENERGA S.A. Group, GDF SUEZ nebo Tractebel Engineering S.A

  Ing. Tomáš Stavinoha

  jednatel společnosti Emaru sp. z o.o.
  Vzděláním inženýr ekonomie, VŠE Praha, od roku 2006 člen Komory daňových poradců a od roku 2013 pracuje v rakouské developerské společnosti zaměřující se na development větrných projektu CE Energy Holding AG jako člen představenstva a rovněž jako jednatel společnosti Emaru.

  Mgr. Daniel Barč

  CEO skupiny ette

  Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti řízení projektů a firem. Od roku 2018 působí na pozici CEO skupiny ette, předtím působil jako CEO ve společnosti JOB AIR Technic.

  Wojciech Wieclawek

  projektový manažer
  Absolvent Slezské technologické univerzity a Ekonomické univerzity v Poznani s dlouholetými zkušenostmi jako projektový manažer developmentu a výstavby větrných elektráren (výstavba: 500 MW, development: 600 MW). Spolupracoval se společnostmi jako CE Energy Holding AG, ENERGA S.A. Group, GDF SUEZ nebo Tractebel Engineering S.A

  Ing. Pavel Jakubík

  FCCA, CFO skupiny ette
  Vzděláním inženýr ekonomie, absolvent VŠB v Ostravě. Od roku 2020 působí na pozici finančního ředitele skupiny ette, předtím působil jako CFO v Kofole ČeskoSlovensko a auditor v Ernst & Young.

  Ing. Tomáš Stavinoha

  jednatel společnosti Emaru sp. z o.o.
  Vzděláním inženýr ekonomie, VŠE Praha, od roku 2006 člen Komory daňových poradců a od roku 2013 pracuje v rakouské developerské společnosti zaměřující se na development větrných projektu CE Energy Holding AG jako člen představenstva a rovněž jako jednatel společnosti Emaru.

  WF Waganiec a.s., Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

  © 2021 developed by sunette s.r.o. | Zásady zpracování cookies